ชม 3DMapping ตึก 60 ชั้น ครั้งแรกของเมืองไทย

ที่ เดือน พ.ศ.543