รับงานในและนอกสถานที่​ครับ แมนๆ สุภาพไม่เรื่องมากครับ Line infiniterich

dynamic

Post: 2017-10-22 19:55:44

เพศ: ไม่ต้องการระบุ
อย/นน/สส: 23/67/172
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
-
infiniterich​
Feedback:
Views: 300

กรุณาเข้าสู่ระบบ
การกดนี้มีผลต่อคะแนน Feedback โดยจะได้วันละ 1 ครั้ง/เพื่อน 1 คน

Comment

Name
Your comment

Comment

จากคุณ เสล่อ (Guest)
แมน ไม่ออกสาว รับประกันความพึงพอใจ ไม่เคยมีประวัติ​หลอกลวง มีห้องลาดพร้าว 81 line: infiniterich​
วันที่โพส 2017-11-20 14:41:42
Ip 172.68.6.64

จากคุณ เสล่อ (Guest)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทุจริตหรือการฉ้อโกงในระบบคอมพิวเตอร์ และตามมาตรา 14 วรรคสุดท้าย หากการกระทำดังกล่าวนั้น มิได้กระทำต่อประชาชน ให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท และเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ซึ่งในส่วนท้ายของมาตรา 14 (1) ระบุไว้ชัดเจน “อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา" ส่วนในกรณีที่กระทำความผิดต่อประชาชน โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์การประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งยังเป็นความผิดอันยอมความกันไม่ได้นะครับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (1) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา (2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (3) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (5) เผยแพร่หรือส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (1) มิได้กระทําต่อประชาชน แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ผู้กระทํา ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ จากประสบการณ์ของผม การกระทำในลักษณะดังต่อไปนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์มาตรา 14 (1) 1. การหลอกลวงหรือชักชวนผู้อื่น/ประชาชน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, LINE ฯลฯ ให้ร่วมเล่นแชร์ หรือลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ โดยผู้ชักชวนมีเจตนาทุจริต หรือไม่มีเจตนาจะตั้งวงแชร์จริงๆ หรือไม่มีเจตนาจะให้ร่วมลงทุนด้านธุรกิจจริงๆ 2. การหลอกลวงขายสินค้าให้แก่ ผู้อื่น/ประชาชน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, LINE ฯลฯ โดยมีเจตนาทุจริต หรือไม่มีเจตนาจะขายสินค้าจริงๆ หรือไม่มีสินค้าอยู่จริง หรือนำภาพสินค้าของผู้อื่นมาโพสต์ เพื่อจำหน่ายและหลอกเหยื่อ 3. การหลอกลวงผู้อื่น/ประชาชน ว่าจะให้กู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยหลอกให้ผู้อื่น/ประชาชน โอนเงินมัดจำไปก่อนที่จะตกลงให้กู้ยืมเงิน 4. การหลอกลวงผู้อื่น/ประชาชน ว่าจะดำเนินการแก้ไขสถานะเกี่ยวกับเครดิตทางการเงิน จากเดิมมีสถานะค้างชำระให้กลับมาเป็นสถานะปกติ หรือ หลอกลวงว่าสามารถดำเนินการจัดให้สถาบันการเงินอนุมัติเงินกู้ยืมหรือสินเชื่อ ทั้งที่ผู้ขออนุมัติสินเชื่อมีเครดิตทางด้านการเงินไม่น่าเชื่อถือ โดยจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายไปก่อน 5. การหลอกลวงผู้อื่น/ประชาชน ด้วยการตีสนิทหรือหลอกจีบ และหลอกว่าส่งสิ่งของมาให้ ต่อมาจะมีบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงานในบริษัทขนส่งหลอกให้โอนเงินค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการนำพัสดุออกจากด่านศุลกากร โดยมักอ้างว่ามีเงินสดอยู่ในพัสดุเป็นจำนวนมาก
วันที่โพส 2017-11-17 03:41:41
Ip 172.68.6.16

จากคุณ นิรนาม (Guest)
ตัวจริงเหมือนรูป น้องนิสัยดี สุภาพ ไม่หลอกลวง เจอน้องมาแล้วจริง คนที่ใส่ร้ายน้องอย่าพยามเรยค่ะ
วันที่โพส 2017-11-15 15:18:33
Ip 172.68.234.58

จากคุณ คนที่ผ่านมา (Guest)
copy มาจากอีกเวป 1. หากท่านกำลังคุยกับใครสักคนหนึ่ง แล้วไม่มั่นใจว่าเป็นคนที่โพสจริง ต้องสามารถคุยผ่านกล้องได้ ดูกล้องได้ และต้องตรงกับรูปที่ลง หากไม่ให้ดูหรือไม่ตรงกัน คุณมั่นใจได้เลยว่าโดนหลอกแน่นอน แม้กระทั่งบัตรประชาชนทุกอย่าง copy ได้จากเนต ย้ำสิ่งที่หลอกไม่ได้แน่นอนคือคนที่เปิดผ่านกล้อง เพราะฉะนั้น ขอดูกล้องซะ เครดิตเวป gboy
วันที่โพส 2017-11-15 10:30:50
Ip 172.68.6.82

จากคุณ TaTo
หลอกให้โอนตาง อย่าเด๊ดขาดนะคับ
วันที่โพส 2017-11-15 04:34:08
Ip 162.158.111.181

จากคุณ สนใจ line :: infiniterich (Guest)
รับในสถานที่​และนอกสถานที่ รัชดา​ ลาดพร้าว​ หรือใกล้เคียง​ (♂️♀️) ♀️)
วันที่โพส 2017-11-12 17:36:31
Ip 172.68.144.25

จากคุณ นั้นดิ (Guest)
ชอบน่ะ เคยแอดลายไปแล้วครับ ทักได้น่ะคับ ผมยุห้วยขวางคัฟ
วันที่โพส 2017-11-06 22:54:32
Ip 172.68.242.88

จากคุณ (Guest)
วันที่โพส 2017-10-20 08:53:29
Ip 172.68.6.22

จากคุณ แด (Guest)
แอดไลนไม่ได้
วันที่โพส 2017-10-18 21:41:34
Ip 172.68.242.112

จากคุณ . (Guest)
.
วันที่โพส 2017-10-17 10:51:38
Ip 172.68.144.253

จากคุณ (Guest)
วันที่โพส 2017-10-13 15:18:20
Ip 162.158.166.197

จากคุณ Line infiniterich​ (Guest)
รัชดา​ ลาดพร้าว​หรือ​ใกล้เคียง​
วันที่โพส 2017-10-07 23:21:15
Ip 162.158.167.186